Documentatie

6. Begrippen > Cookie

Cookie

Een 'cookie' mag worden beschouwd als een stempel dat aan elke unieke bezoeker wordt meegegeven.

Met behulp van cookies meet Mtrack het aantal unieke bezoekers van uw website. Mtrack biedt elke bezoeker van uw website automatisch een cookie (een uniek nummer) aan. Als de browser van uw bezoeker dit cookie accepteert, wordt dit unieke nummer opgeslagen op zijn harde schijf. Bij elke volgende webpagina die wordt opgevraagd, zal de browser van uw bezoeker dit nummer vervolgens terugsturen. Op basis van dit unieke nummer weet Mtrack dan dat het om een en dezelfde browser gaat.

Voor alle duidelijkheid: als Mtrack via een cookie constateert dat het om een en dezelfde browser gaat, hoeft dit niet per se te betekenen dat het om één en dezelfde persoon gaat. Meestal is dit wel zo, maar van de betreffende computer (of beter: browser) kan ook iemand anders gebruik maken; dit komt nog wel eens voor op universiteiten, waar verschillende studenten één computer (browser) delen.

Anderzijds wil het simpele feit dat het om een andere browser gaat, niet altijd zeggen dat het een andere persoon is die uw website bezoekt. Zo kan iemand eerst op zijn werk en later thuis op zijn eigen computer uw website bezoeken.

In tweede instantie (second best) werkt Mtrack met IP-adressen. Dit gebeurt pas als een browser geen cookies accepteert - wat zelden het geval is (zie voor de acceptatiegraad van cookies het rapport Cookies (in de categorie Hun computers).

Het meten van aantallen unieke bezoekers via IP-adressen is een minder zuivere methode dan het meten met behulp van cookies. IP-adressen kunnen namelijk wisselen. Dit gebeurt nogal eens bij inbellen; hierdoor worden er meer unieke bezoekers geteld dan er feitelijk zijn. Anderzijds kunnen er achter één IP-adres meerdere gebruikers schuilgaan; dit komt bijvoorbeeld voor als meerdere mensen via één bedrijfsnetwerk het internet op gaan.