Documentatie

6. Begrippen > Cookiewet - de nieuwe cookiewet

Cookiewet - de nieuwe cookiewet

Voor het laatste nieuws rondom de cookiewet, zie:

https://cookierecht.nl/cookiewet

Informatie over de nieuwe cookiewet (6, slot)

(Onze nieuwsbrief van 22 mei 2013)

Cookiewet definitief verruimd


Minister Kamp van Economische Zaken gaat de nieuwe cookiewet definitief versoepelen, zo heeft hij de Tweede Kamer afgelopen maandag in een brief laten weten.

In navolging van het kabinet en de Tweede Kamer vindt hij dat de nieuwe cookiewet, vorig jaar juni ingevoerd, zijn doel voorbij geschoten is.

''Ik vind het belangrijk dat de privacy van internetters goed wordt beschermd', aldus minister Kamp. 'Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat deze bescherming niet doorslaat en burgers onnodig veel hinder ondervinden van pop-ups.'

Vrijstelling first-party cookies


De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Voor plaatsing van cookies voor het gebruik van een statistiekenprogramma als Mtrack is hiermee definitief geen toestemming meer nodig.

De minister stelt wel als voorwaarde dat de geregistreerde gegevens niet met derden gedeeld worden (lees: commercieel verhandeld worden).

Third-party cookies: not


Voor het plaatsen van third-party cookies moet wel vooraf toestemming gevraagd worden.

Third-party cookies worden gebruikt om het surfgedrag over verschilende sites heen vast te leggen. Deze gegevens worden vaak voor advertentiedoeleinden gebruikt.

Hoe verder?


Dit is een (voorlopig) laatste nieuwsbrief over cookies.

Samenvattend kan gesteld worden dat de nieuwe cookiewet voor de doorsnee-beheerder van een website een storm in een glas water is gebleken. Veel grote(re) bedrijven hebben helaas onnodige investeringen gedaan om aan de nieuwe cookiewet te voldoen.

Als beheerder van een website blijft het raadzaam, vinden wij, bezoekers te informeren over je eigen cookiebeleid. Het is goed om transparant te zijn. Als voorbeeld verwijzen wij naar de cookiepagina op onze site.


Informatie over de nieuwe cookiewet (5)

(Nieuwsbrief van 14 februari 2013)

Cookiewet wordt versoepeld


Door de vele pop-ups en cookiewalls schiet de nieuwe cookiewet zijn doel voorbij, vinden het kabinet en de Tweede Kamer.

Door de strenge en onduidelijke regelgeving zetten veel websites hun bezoekers voor het blok: instemmen met cookies of helemaal geen toegang tot de website. 'Dat was niet de intentie van de wet', aldus minister Kamp van Economische Zaken.

Vrijstelling first-party cookies


In december liet minister Kamp al weten de cookiewet te willen versoelen voor first-party cookies. Gisteren bevestigde Kamp in de Kamer nog een keer dat het weer mogelijk moet worden om stilzwijgend cookies voor statistiekenprogramma's te gebruiken.

Kamp ziet hiervoor ook ruimte binnen de Europese regelgeving. Alleen voor het plaatsen van third-party cookies moeten sites dan nog vooraf expliciet om toestemming vragen.

Wetswijziging binnen maand


Binnen een maand wil Kamp de Tweede Kamer een wetswijziging voorleggen. Met de Kamer en toezichthouders OPTA en CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) wil hij ook bekijken of binnen de wet een vorm van impliciete toestemming mogelijk is. In plaats van een expliciete pop-up zou een bezoeker impliciet toestemming kunnen geven door een waarschuwing op de website te negeren

Ons advies


Het is duidelijk dat de cookiewet de komende maanden verruimd wordt. Tot die tijd adviseren wij je (nogmaals) alleen werk te maken van de informatieplicht uit de cookiewet.

Hiervoor hoef je op je website alleen wat tekst te plaatsen over je eigen cookiebeleid. Als voorbeeld verwijzen wij naar de cookiepagina op onze site:

http://mtrack.nl/cookies

Wij hebben deze vergezeld laten gaan van een privacy-statement. Maar dat is niet strikt noodzakelijk. Met een kleine aanpassing kun je de tekst van onze cookiepagina zo overnemen.


Informatie over de nieuwe cookiewet (4)

(Nieuwsbrief van 20 december 2012)

Cookiewet wordt aangepast


Vandaag heeft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de cookiewet aangepast wordt. Voor de registratie van statistieken mogen toch cookies geplaatst worden.

In november had Kees Verhoeven van D66 om deze aanpassing van de cookiewet gevraagd.

First party-cookies mogen toch


We kunnen niet onder stoelen of banken steken dat wij blij zijn met deze aanpassing. Ons statistiekenprogramma Mtrack werkt met first-party cookies. Alleen als een bezoeker geen cookies accepteert, wat zelden gebeurt, werkt Mtrack - in tweede instantie - met IP-adressen. Binnen de oorspronkelijke cookiewet - onder grote tijdsdruk in de zomer gelanceerd, mocht per 1 januari 2013 zonder expliciete toestemming vooraf ook geen bezoek meer worden geregistreerd op basis van IP-adressen. Daarmee zou het nagenoeg onmogelijk zijn nog iets aan statistieken vast te leggen van bezoekers die geen toestemming voor het plaatsen van cookies geven.

Ook voor beheerders van websites is de verruiming van de cookiewet goed nieuws. Uit onderzoek bleek dat bij het vragen om toestemming voor het plaatsen van cookies 80 tot 90 procent van de bezoekers hiervoor geen toestemming gaf. Voor beheerders betekende dat grofweg 80 tot 90 procent minder marketinginformatie. Verder lieten de eerste onderzoeken ook zien dat bezoekers bij toepassing van de nieuwe cookiewet kortstondiger de website bezochten.

Goed en gezond 2013!


Tot slot is de aangekondigde verruiming van de cookiewet ook goed nieuws voor de consument. Bij het surfen op internet zal hij veel minder lastig worden gevallen door hinderlijke pop-ups die hem om toestemming voor het plaatsen van cookies vragen.

De verruiming van de cookiewet moet nog zijn beslag krijgen. In het nieuwe jaar zullen wij daarom nog een keer op de cookiewet terugkomen.


Informatie over de nieuwe cookiewet (3)

(Nieuwsbrief van 21 november 2012)

Verruiming cookiewet op komst?


De nieuwe cookiewet heeft al veel stof doen opwaaien. Het stelde elke websitebeheerder voor een informatie- én toestemmingsplicht.

De informatieplicht moest er voor zorgen dat elke beheerder zijn online bezoekers ging informeren over het gebruik van cookies op zijn site. De toestemmingsplicht moest een beheerder ertoe aanzetten zijn bezoekers expliciet om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. En wel vooraf, dus voordat cookies worden geplaatst.

Vooral met de toestemmingsplicht wilde het de afgelopen maanden niet vlotten. Beheerders van sites werden voor grote problemen van (marketing)technische aard gesteld. Voor de surfende consument leverde de toestemmingsplicht veel ongemak op. Voor het eerst zijn er in de politiek stemmen opgegaan om de cookiewet daarom aan te passen.

D66 neemt voortouw


Vandaag heeft D66 een voorstel ingediend om de cookiewet te verruimen. Naast functionele cookies zouden ook first-party cookies buiten de cookiewet moeten vallen, aldus Tweede Kamerlid Kees Verhoeven op Nu.nl.

First-party cookies worden ook door Mtrack gebruikt. Met deze cookies wordt het surfgedrag van bezoekers op de website zelf gevolgd.

Met deze verruiming zou de cookiewet zich meer gaan richten op third-party cookies, waarmee het surfgedrag over verschillende websites heen wordt gevolgd. Deze cookies worden vooral door advertentienetwerken gebruikt.

Wordt vervolgd


Zonder twijfel wordt de discussie over de cookiewet de komende weken vervolgd.

Zodra er nieuws te melden is, ontvang je van ons weer een nieuwsbrief.


Informatie over de nieuwe cookiewet (2)

(Nieuwsbrief van 24 oktober 2012)

De cookiewet: hoe verder?


In Nederland is op 5 juni 2012 de nieuwe cookiewet in werking getreden. Volgens deze wet hebben beheerders van websites ten aanzien van het plaatsen van cookies een informatie- en toestemmingsplicht.

In juni was nog veel onduidelijk over de gevolgen van de nieuwe cookiewet. Wat is de stand van zaken?

Informatieplicht


Aan de informatieplicht van de cookiewet wordt langzamerhand gevolg gegeven.

De afgelopen maanden zijn steeds meer (middel)grote bedrijven en instellingen bezoekers van hun website gaan informeren over het gebruik van cookies. Meestal doen zij dit op een aparte pagina waarnaar zij op hun homepage verwijzen. Veel kleinere organisaties beschikken nog niet over zo'n speciale pagina.

Toestemmingsplicht


Met de toestemmingsplicht van de cookiewet wil het minder vlotten.

Het aantal bedrijven dat expliciet om toestemming vraagt voor het plaatsen van cookies blijkt vier maanden na ingang van de cookiewet nog op de vingers van één hand te tellen. Nagenoeg alle grote bedrijven (van KPN en Telegraaf tot Bol.com en ING) volstaan met het informeren van hun bezoekers over het gebruik van cookies. Ook overheidsinstanties vragen nog zelden om toestemming alvorens cookies te plaatsen.

Wat moet je doen?


We raden je aan van de informatieplicht van de cookiewet werk te maken. Hiervoor hoef je op je website alleen wat tekst te plaatsen over je eigen cookiebeleid.

Als voorbeeld verwijzen wij naar de cookiepagina op onze site. Wij hebben deze vergezeld laten gaan van een privacy-statement. Maar dat is niet strikt noodzakelijk. Met een kleine aanpassing kun je de tekst van onze cookiepagina zo overnemen:

http://mtrack.nl/cookies

Vooralsnog adviseren we je geen werk te maken van het vragen om toestemming voor het plaatsen van cookies. Zoals gezegd, er zijn bijna geen grote bedrijven en (overheids)instellingen die dit al wel doen. We vermoeden - en hopen dat ook, eerlijk gezegd - dat de toestemmingsplicht geen ingang gaat krijgen in Nederland. De algemene verwachting is, bespeuren we, dat de OPTA (die de nieuwe cookiewet moet handhaven) zich vanaf 1 januari 2013 hooguit gaat richten op zeer opvallende cases c.q. bedrijven die actief op internet persoonsgegevens verzamelen en verkopen.

In Engeland is er (al langer) een cookiewet die veel minder ver gaat dan in Nederland (bezoekers hoeven niet vantevoren expliciet toestemming te geven, maar moeten op enig moment kunnen aangeven dat zij geen cookies meer geplaatst willen hebben); zelfs deze passieve variant krijgt geen voet aan de grond.

Meer informatie


Op Cookierecht.nl kun je alles nalezen over de nieuwe cookiewet:

http://cookierecht.nl

Op deze site kun je ook zien hoe de toestemmingsvraag eruit kan zien. Als oplossing voor de informatie- en toestemmingsplicht voor cookies maakt deze site gebruik van Civicuk.com:

http://www.civicuk.com/cookie-law/index

Tot slot, als websitebeheerder ben je niet verplicht je content aan iedereen beschikbaar te stellen. Sommige organisaties, zoals Fok.nl en Uitzendinggemist.nl (van de publieke omroep!) maken hiervan al dan niet quasi-grappend gebruik. Hun sites zijn alleen nog te bekijken als je toestemming voor het gebruik van cookies geeft:

http://fok.nl
http://uitzendinggemist.nl

We houden je op de hoogte


De komende maanden houden we je op de hoogte van de uitwerking van de nieuwe cookiewet.

Wie gebruikt cookies?


Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies: voor een statistiekenprogramma als Mtrack of Google Analytics, Google Adwords, een affiliateprogramma en/of buttons van sociale media als Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter en Google+.


Informatie over de nieuwe cookiewet (1)

(Nieuwsbrief van 8 juni 2012)

Nieuwe cookiewet per 5 juni 2012


Op deze plaats willen we je informeren over de nieuwe Telecommunicatiewet die op 5 juni jongstleden in werking is getreden. In deze wet worden twee belangrijke eisen aan het gebruik van cookies gesteld:

1. Een bezoeker van een website moet voldoende worden geïnformeerd over cookies die tijdens het bezoek worden geplaatst.

2. Een bezoeker van een website moet vooraf expliciet toestemming geven voordat een cookie mag worden geplaatst (opt-in).

Wat zijn de gevolgen van de cookiewet?


Alle beheerders van websites die cookies aanbieden - technische cookies uitgezonderd - moeten aan deze beide eisen voldoen. Iedereen die gebruik maakt van een statistiekenprogramma als Mtrack of Google Analytics, een affiliateprogramma, Google Adwords of Facebook- en Twitterbuttons, is sinds 5 juni jongstleden wettelijk verplicht zijn bezoekers te informeren over het gebruik van cookies, alsook om vóór plaatsing van cookies toestemming te vragen. Vanwege het algemene gebruik van cookies komt het er in de praktijk op neer dat nagenoeg elke website aan deze informatie- en toestemmingsplicht zal moeten voldoen.

Overgangsperiode tot 1 januari 2013


De nieuwe wet is onder hoge druk door de Eerste Kamer aangenomen. De kamer wilde zo voorkomen dat Nederland fikse boetes van de Europese Unie zou krijgen. Tot 1 januari 2013 is er een overgangstermijn (gedoogbeleid). Vanaf begin 2013 gaat de overheid pas de wet handhaven. Op internet wordt momenteel volop gediscussieerd hoe het beste met de nieuwe wet kan worden omgegaan. Echte duidelijkheid is er nog niet. Nederlandse sites waarop al aanpassingen zijn gedaan, zijn nog op de vingers van één hand te tellen.

Wat moet je doen?


We adviseren je deze zomer eerst de kat uit de boom te kijken. Er zijn nog veel vragen over. De grenzen van de nieuwe cookiewet zijn nog vaag. Op dat punt moet wellicht eerst jurisprudentie komen. Wordt de nieuwe cookiewet nog op onderdelen aangepast? Wordt het huidige gedoogbeleid na 1 januari 2013 voortgezet? Worden browsers het komende halfjaar dusdanig aangepast dat er automatisch toestemming kan worden gegeven voor het plaatsen van bepaalde cookies? Komt de online branche tot een initiatief waarmee 'collectief' toestemming kan worden gevraagd aan bezoekers?

We houden je op de hoogte


De komende maanden houden we je op de hoogte van de uitwerking van de nieuwe cookiewet.

Wat zijn cookies?


Cookies zijn een soort tekstbestandjes die op de computer van de internetter worden geplaatst. Bijna alle websites gebruiken cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden, zoals het IP-adres, browsergegevens en het tijdstip van opvraging. Ook Mtrack gebruikt cookies.

Soorten cookies


Er zijn technische cookies en tracking cookies. Een technische cookie vergemakkelijkt het websitebezoek. Met deze cookies kunnen de instellingen van een bezoeker (login, taal) worden onthouden. Technische cookies vallen buiten de nieuwe cookiewet. Met tracking cookies kan het surfgedrag van een bezoeker worden gevolgd. Behalve first-party tracking cookies zijn er ook third-party tracking cookies. De cookiewet richt zich met name op deze laatste soort. Third-party cookies zijn cookies waarmee het gedrag van bezoekers over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Vooral advertentienetwerken maken hiervan gebruik. Mtrack werkt met first-party cookies; hiermee kan het bezoekgedrag alleen op de site zelf worden gevolgd.

Privacy


Bij tracking cookies kan aan de hand van het surfgedrag van een bezoeker een profiel worden opgebouwd. Volgens de Europese privacyrichtlijn komt met tracking cookies de privacy van internetters te zeer in het gedrang. Om die reden heeft Europa aangedrongen op deze nieuwe cookiewet.