Documentatie

6. Begrippen > Herbezoeker

Herbezoeker

Een 'herbezoeker' is een bezoeker die uw website vóór de door u geselecteerde periode al eens eerder heeft bezocht. Dit in tegenstelling tot een 'nieuwe bezoeker': die heeft uw website vóór de geselecteerde periode nog nooit bezocht.

Een voorbeeld. stel dat Hassan Hossan uw website drie keer heeft bezocht: op maandag 1 januari, maandag 22 januari en maandag 5 februari. In het dagrapport van 1 januari wordt Hassan Hossan geteld als één unieke bezoeker, die tevens nieuwe bezoeker is (voor die dag was hij immers nog nooit op uw website geweest). In beide dagrapporten van 22 januari en 5 februari wordt Hassan Hossan wederom als één unieke bezoeker genoteerd, en tevens als herbezoeker (voor beide data had hij uw website immers al eens eerder bezocht).

In het maandrapport van januari wordt Hassan Hossan vermeld als één unieke bezoeker (die twee bezoeken heeft gebracht); tevens wordt Hassan Hossan in dit maandrapport beschouwd als een nieuwe bezoeker (want hij was voor januari nog nooit op uw website geweest). In het maandrapport van februari wordt Hassan Hossan opgenomen als één unieke bezoeker, die tevens herbezoeker is (omdat hij in januari uw website al eerder had bezocht).

In het rapport Aantal bezoekers wordt voor elke geselecteerde periode het aantal bezoekers, alsook het percentage herbezoekers en nieuwe bezoekers genoemd. Het percentage herbezoekers hangt af van de door u geselecteerde periode.

Gesteld kan worden dat naarmate de geselecteerde periode korter is, het percentage herbezoekers hoger is.

Hoe kan het dat het percentage herbezoekers in bijvoorbeeld week- en maandrapporten lager is dan in dagrapporten? Dit is een terechte, maar ook lastige vraag. Het eenvoudigst kan dit worden uitgelegd aan de hand van een nieuw voorbeeld.

Stel: Piet Paulusma heeft op maandag 5 november 2012 uw website voor de allereerste keer ooit bezocht; daarna bezocht hij uw website, tot op de dag van vandaag, nog zes keer (op 6, 7, 8, 13, 15 en 21 november 2012). In het maandrapport Aantal bezoekers van november 2012 wordt Piet Paulusma geteld als één unieke bezoeker (tevens nieuwe bezoeker). In het maandrapport Aantal bezoeken (over november 2012) vindt u vervolgens terug dat hij zeven bezoeken heeft gebracht.

In het het rapport van week 45 (van 2012) wordt Piet Paulusma geteld als één unieke bezoeker (tevens nieuwe bezoeker); in de rapporten van week 46 en week 47 wordt hij ook als één unieke bezoeker beschouwd (maar nu als herbezoeker, omdat hij voor week 46 c.q. week 47 al eens uw website had bezocht). In week 45, week 46 en week 47 worden in het rapport Aantal bezoeken respectievelijk vier, twee en één bezoeken geregistreerd.

In de dagrapporten van 5, 6, 7, 8, 13, 15, en 21 november wordt hij in elk rapport afzonderlijk geteld als één unieke bezoeker. Alleen in het dagrapport van 5 november 2012 valt hij in de categorie 'nieuwe bezoeker'; op alle andere dagen is Piet Paulusma een herbezoeker. Op alle zeven dagen dat hij de website bezoekt, wordt in het rapport Aantal bezoeken één bezoek geregistreerd.

Kortom, uit dit voorbeeld blijkt, hoe korter de periode die u selecteert, hoe hoger het percentage herbezoekers is.

Tot slot, het percentage herbezoekers zegt veel over bezoekerstrouw. In het algemeen zal dit percentage in de loop van de tijd - naarmate uw statistieken langer worden geregistreerd - oplopen. Soms komt deze voorspelling toch niet helemaal uit. Redenen? Het kan zijn dat uw vaste bezoekers in de loop van de tijd toch steeds minder vaak uw website blijken te bezoeken (voor uw oude, trouwe bezoekers komen nieuwe, trouwe bezoekers in de plaats). Ook kan het zijn dat uw vaste bezoeker zijn cookies heeft gewist, of beschikt over een nieuwe computer, andere browser of besturingssysteem (waardoor Mtrack in hem weer een nieuwe bezoeker ziet).