Documentatie

Hoe meet Mtrack?

Mtrack meet volgens de meest geavanceerde en betrouwbare methode van dit moment.

Na aanvraag van een proefabonnement krijgt u van ons een tellercode. Deze tellercode moet u (onzichtbaar) op alle pagina's van uw website plaatsen. Elke keer dat een bezoeker vervolgens een van uw webpagina's opvraagt, maakt uw tellercode kortstondig contact met onze Mtrack-servers. Hierdoor wordt alle informatie van het bezoek vastgelegd.

Binnen deze methode maakt Mtrack in eerste instantie gebruik van zogeheten cookies. Deze werken als volgt. Elke bezoeker die uw website bezoekt, krijgt van Mtrack automatisch een cookie (een uniek nummer) aangeboden. Als de browser van de bezoeker dit cookie accepteert, zal deze het nummer terugsturen bij elke volgende webpagina die wordt bezocht. Op basis van dit unieke nummer 'weet' Mtrack dan dat het om een en dezelfde browser gaat.

Voor de deskundigen: Mtrack gebruikt zogeheten 'first party-cookies'. Deze hebben als voordeel boven 'third party-cookies' dat ze makkelijker door browsers worden geaccepteerd.

In tweede instantie (second best) werkt Mtrack met IP-adressen. Dit gebeurt pas als een browser geen cookies accepteert - wat overigens zelden het geval is.

Het meten van aantallen (unieke) bezoekers via IP-adressen is een minder zuivere methode dan het meten met behulp van cookies. IP-adressen kunnen namelijk wisselen. Dit gebeurt nogal eens bij inbellen; hierdoor worden er meer unieke bezoekers geteld dan er feitelijk zijn. Anderzijds kunnen er achter één IP-adres meerdere gebruikers schuilgaan; dit komt bijvoorbeeld voor als meerdere mensen via één bedrijfsnetwerk het internet op gaan.