Documentatie

6. Begrippen > Nieuwe bezoeker

Nieuwe bezoeker

Een 'nieuwe bezoeker' is een bezoeker die uw website vóór de door u geselecteerde periode niet eerder heeft bezocht. De tegenhanger van een nieuwe bezoeker is een herbezoeker: deze heeft uw website vóór de geselecteerde periode al wél eens bezocht.

In het rapport Aantal bezoekers wordt voor elke geselecteerde periode het aantal bezoekers, alsook het percentage nieuwe bezoekers en herbezoekers genoemd.

Het percentage nieuwe bezoekers hangt af van de door u geselecteerde periode. Gesteld kan worden dat naarmate de geselecteerde periode korter is, het percentage nieuwe bezoekers lager is.

Hoe kan het dat het percentage nieuwe bezoekers in bijvoorbeeld dagrapporten lager is dan in week-, maand- en jaarrapporten? Een voorbeeld ter verduidelijking.

Stel: Janna Jannesma heeft op maandag 3 december 2012 uw website voor de allereerste keer ooit bezocht; daarna bezocht zij uw website, tot op de dag van vandaag, nog zes keer (op 5, 6, 7, 12, 14 en 19 december 2012). In het maandrapport Aantal bezoekers van december 2012 wordt Janna Jannesma geteld als één unieke bezoeker (tevens nieuwe bezoeker). In het maandrapport Aantal bezoeken (over december 2012) vindt u vervolgens terug dat zij zeven bezoeken heeft gebracht.

In het het rapport van week 49 (van 2012) wordt zij geteld als één unieke bezoeker (tevens nieuwe bezoeker); in de rapporten van week 50 en week 51 wordt zij als één unieke bezoeker beschouwd (nu tevens herbezoeker, omdat zij vóór week 50 c.q. week 51 uw website al eens had bezocht). In week 49, week 50 en week 51 worden in het rapport Aantal bezoeken respectievelijk vier, twee en één bezoeken geregistreerd.

In de dagrapporten van 3, 5, 6, 7, 12, 14, en 19 december 2012 wordt zij in elk rapport afzonderlijk geteld als één unieke bezoeker. Alleen in het dagrapport van 3 december 2012 valt zij in de categorie 'nieuwe bezoeker'; op alle andere dagen is Janna Jannesma een herbezoeker. Op alle zeven dagen dat zij de website bezoekt, wordt in het rapport Aantal bezoeken één bezoek geregistreerd.

Kortom, uit dit voorbeeld blijkt, hoe korter de periode die u selecteert, hoe lager het percentage nieuwe bezoekers is. In het maandrapport van december 2012 wordt Janna Jannesma beschouwd als één nieuwe bezoeker (1 op 1). Bij de drie weekrapporten wordt zij alleen in het eerste weekrapport (van week 49) als nieuwe bezoeker gezien (1 op 3). En in de genoemde zeven dagrapporten wordt ze alleen op de allereerste dag als een nieuwe bezoeker geregistreerd; de zes andere dagen wordt zij beschouwd als een herbezoeker (1 op 7).