Documentatie

Rapport 'Referrers naar url'

In dit rapport staat vermeld via welke url's uw bezoekers op uw website terecht zijn gekomen.

Lang niet alle bezoeken aan uw website komen via een andere website (domein/url). Alleen voor de bezoeken waarbij Mtrack een referrer heeft gemeten, wordt vermeld via welke url uw bezoeker op uw website is terechtgekomen.

Een referrer wordt altijd vastgesteld bij de eerste (geregistreerde) pageview van een bezoek.

Bij een referrer naar url gaat het erom via welke webpagina precies uw bezoeker op uw website komt. Zo kunnen er bijvoorbeeld via www.devolkskrant.nl drie bezoeken komen met drie verschillende referrer-url's. Uw bezoek komt dan drie keer van een andere pagina van De Volkskrant.

Bezoeken zonder referrervermelding zijn vrijwel altijd gestart via een bookmark of het direct intypen van uw url. Uitzonderingen op deze regel zijn: a) zeer oude browsers die de referrerinformatie niet goed doorgeven; b) privacy-gevoelige mensen die de referrerinformatie uit hebben staan; en c) bezoek via bepaalde types redirect waarbij de referrer verloren gaat (bijvoorbeeld een meta-refresh).

Deze drie uitzonderingen komen echter zeer zelden voor. Daarom mag worden aangenomen dat bezoeken zonder referrervermelding voor 99% bezoeken aan uw website zijn, via een bookmark of het direct intikken van uw url.

Heel soms kan het voorkomen dat de domeinnaam van uw eigen website als referrer wordt vermeld. De verklaring hiervoor is simpel. Als er tijdens een bezoek aan uw website twintig minuten geen activiteit meer is geweest, stopt Mtrack met de registratie van dit bezoek. Het bezoek wordt als beëindigd beschouwd. In de praktijk kan het echter gaan om mensen die uw website bezoeken, vervolgens gaan lunchen (langer dan twintig minuten), om daarna weer verder te klikken. Het bezoek na de lunchpauze wordt dan door Mtrack als een nieuw bezoek beschouwd. Omdat het voorgaande bezoek ook aan uw website was, stelt Mtrack voor dit 'nieuwe bezoek' uw eigen domeinnaam als referrer vast.

Ook kan het voorkomen dat een klant naar uw website gaat, bijvoorbeeld uw homepage, en doorklikt voordat de homepage volledig is geladen. Hierdoor gaat de oude referrerinformatie (van bijvoorbeeld google.nl) verloren. De nieuwe referrer wordt dan uw eigen domeinnaam (uwsite.nl).

Soms vindt u geen referrerinformatie terug bij advertenties van zoekmachines. Zo worden bijvoorbeeld bij een Google Adwords-campagne meer klikken weergegeven, dan u in dit rapport kunt terugzien. De belangrijkste verklaring hiervoor is, dat de referrerinformatie van Google verloren gaat bij kliks op advertenties in het zogeheten Adsense-deel van de campagne.

Als u nauwkeurig wilt laten registreren hoeveel bezoeken voortkomen uit een advertentiecampagne, kunt u het best een clickin-teller aanmaken

Om uit de lijst met url's eenvoudig één bepaalde url te achterhalen, kunt u de filterfunctie boven de tabel gebruiken. U kunt hier de gezochte url geheel of gedeeltelijk invullen.