Documentatie

Rapport 'Spreiding bezoekers'

In de grafiek bij dit rapport ziet u de spreiding van het aantal unieke bezoekers over de door u geselecteerde periode. Zo kunt u in één oogopslag zien op welke momenten uw website relatief veel of relatief weinig bezoekers heeft gehad.

In het dagrapport vindt u onder '00' het aantal bezoekers dat actief is op uw website tussen 00:00 uur en 00:59:59 uur; onder '01' vindt u het aantal bezoekers dat actief is op uw website tussen 01:00 uur en 01:59:59 uur; etc.

In de tabel onder de grafiek vindt u de exacte aantallen unieke bezoekers per tijdseenheid binnen de door u geselecteerde periode. Bijna nooit zal het totaal aantal unieke bezoekers en herbezoekers op de onderste regel van de tabel overeenkomen met het totaal aantal unieke bezoekers en herbezoekers uit het hierboven vermelde rapport 'Aantal bezoekers'.

Hoe kan dit? De verklaring is tamelijk simpel. Bij deze specifieke spreidingsgrafiek heeft Mtrack ervoor gekozen per tijdseenheid weer te geven, hoeveel unieke bezoekers er actief zijn op uw website. Zo kunt u bijvoorbeeld in de spreidingsgrafiek van een dagrapport per uur zien hoeveel unieke bezoekers (nieuwe bezoekers of herbezoekers) er op uw website actief zijn.

Het gevolg van deze keuze is, dat een bezoeker die de betreffende dag op een ander uur nogmaals uw website bezoekt, voor dat uur wederom als unieke bezoeker wordt geregistreerd. Dit geldt ook voor een bezoeker die bijvoorbeeld zijn bezoek start om 9:58 uur en zijn bezoek voortzet tot 10:04 uur. In de spreidingsgrafiek wordt deze bezoeker twee keer weergegeven: één keer als unieke bezoeker op 9:00 uur (d.w.z. een bezoeker die op uw website is geweest tussen 9:00 uur en 10:00 uur) en één keer als unieke bezoeker op 10:00 uur (d.w.z. een bezoeker die op uw website is geweest in het interval tussen 10:00 uur en 11:00 uur).

Het aantal unieke bezoekers van één dag (zoals vermeld in het dagrapport 'Aantal bezoekers') kan hierdoor afwijken van de som van het aantal uur-unieke bezoekers van de betreffende dag. Voor week-, maand-, kwartaal- of jaarrapporten kan een vergelijkbaar betoog worden gehouden.

Eén voorbeeld ter verduidelijking. Stel: Astrid Appelman bezoekt uw website in de eerste week van februari een aantal keren: één keer op maandag 1 februari; drie keer op donderdag 4 februari en twee keer op vrijdag 5 februari. In de dagrapporten van maandag 1 februari, donderdag 4 februari en vrijdag 5 februari wordt Astrid Appelman elke keer geteld als één unieke bezoeker. Voor het weekrapport wordt zij echter slechts één keer geteld als unieke bezoeker. Als Astrid Appelman de enige bezoeker van deze week zou zijn, zou in de tabel de som van het aantal dag-unieke bezoekers van deze week drie zijn; terwijl het werkelijke aantal unieke bezoekers natuurlijk één is.

Hetzelfde geldt voor de dagrapporten: in het dagrapport van donderdag 4 februari wordt Astrid Appelman als één unieke bezoeker geteld. Wél zult u haar op die dag in de bijbehorende spreidingsgrafiek drie keer terugzien als unieke bezoeker (mits ze die dag uw website in drie verschillende uren heeft bezocht én haar bezoeken niet over het hele uur heen doorliepen). Zoals gezegd, komt dit doordat deze daggrafiek is gebaseerd op unieke bezoekers per uur: voor alle verschillende uren waarop Astrid Appelman die dag uw website heeft bezocht, wordt zij beschouwd als één unieke bezoeker.

Tot slot, uit het bovenstaande volgt dat een 'herbezoeker' in de spreidingsgrafiek van een dagrapport op drie verschillende wijzen kan worden geïnterpreteerd:

1. Deze persoon is vóór de betreffende dag al eerder op uw website geweest. Dit is overeenkomstig de standaarddefinitie van een 'herbezoeker': herbezoekers zijn bezoekers die uw website vóór de geselecteerde periode al eens eerder hebben bezocht (dit in tegenstelling tot nieuwe bezoekers; die hebben uw website in de door u geselecteerde periode juist voor de allereerste keer ooit bezocht)). In het totaal van het dagrapport 'Aantal bezoekers' wordt deze persoon ook beschouwd als een herbezoeker.

2. Deze persoon is op dezelfde dag al eerder op uw website geweest en komt na afronding van het eerste bezoek, in een ander uur, terug voor een tweede bezoek. Bij het tweede bezoek op de betreffende dag (of derde bezoek, etc.) wordt hij beschouwd als een herbezoeker. In het totaal van het betreffende dagrapport 'Aantal bezoekers' kan deze persoon zowel als één nieuwe bezoeker als één herbezoeker worden beschouwd, afhankelijk van het feit of hij vóór de betreffende dag al eerder uw website heeft bezocht.

3. Deze persoon begint een bezoek vlak voor een heel uur en dit bezoek loopt door naar het volgende uur. In de spreidingsgrafiek wordt deze persoon in het eerste uur gezien als een unieke bezoeker (wellicht herbezoeker als hij vóór de betreffende dag al eerder is geweest); in het tweede uur wordt hij ook beschouwd als een unieke bezoeker van dat betreffende uur (maar altijd als herbezoeker omdat hij in het voorgaande uur van die dag ook op al op uw website was).

Om welk type herbezoeker het in de spreidingsgrafiek gaat, kunt u - als u dat écht graag wilt weten - achterhalen door de informatie uit de spreidingsgrafiek te combineren met de detailgegevens uit het rapport 'Laatste bezoeken'.