Documentatie

6. Begrippen > Referrer

Referrer

Onder 'referrer' wordt verstaan via welk domein of url een bezoeker op uw website is terechtgekomen. Deze informatie wordt normaliter door de browser van uw bezoeker prijsgegeven.

In de rapporten Referrer naar Domein en Referrer naar url (in de categorie Hun herkomst) kunt u terugzien via welk domein c.q. url een bezoeker op uw website terecht is gekomen.

Bij 'referrer naar url' gaat het om een bepaalde pagina van een site. Bijvoorbeeld: op een bepaalde dag komen er vanaf De Volkskrant-site vijf bezoeken met drie verschillende referrer-url's. Deze bezoeken zijn dan afkomstig van drie verschillende, met name genoemde webpagina's van volkskrant.nl.

Niet elk bezoek aan uw website komt via een andere website. Uw bezoekers kunnen uw url ook direct intikken. In dat geval geeft de browser geen informatie over de voorgaande website.

Een bezoek blijft ook zonder referrerinformatie als er sprake is van een 'redirect'. Hierbij verwijst een url eerst naar een andere computer; deze computer stuurt een bezoeker vervolgens door naar uw website. Hierdoor gaat de referrerinformatie verloren. Tot slot kan Mtrack ook geen referrer registreren als een bezoeker ervoor heeft gekozen zijn browser geen referrerinformatie door te laten geven. Bij bepaalde browsers is dit een optie, waarvan een enkeling gebruik maakt.

Het direct intikken van een url is verreweg de belangrijkste verklaring voor het ontbreken van een referrervermelding.