Documentatie

6. Begrippen > Unieke bezoeker

Unieke bezoeker

Onder 'unieke bezoeker' wordt verstaan dat elke bezoeker in het totaal
van de door u geselecteerde periode, maar één keer wordt meegeteld. Ook al
bezoekt hij of zij uw website in de door u geselecteerde periode meerdere keren.

In Mtrack vindt u het onderscheid tussen het aantal (unieke) bezoekers enerzijds en het aantal bezoeken anderzijds terug in de respectievelijke rapporten Aantal bezoekers (in de categorie Uw bezoekers) en Aantal bezoeken (in de categorie Hun bezoek).

Eén (unieke) bezoeker kan meerdere bezoeken binnen één periode afleggen. Een eenvoudig voorbeeld om dit te verhelderen. Stel dat Stella Staps in de eerste week van januari uw website bezoekt; en wel één keer op maandag 1 januari en twee keer op dinsdag 2 januari. In de tweede week van januari bezoekt zij uw website nogmaals: één keer op woensdag 9 januari. Op basis van deze gegevens wordt Stella Staps in het maandrapport van januari als één unieke bezoeker geteld. In de weekrapporten wordt zij echter twee keer als unieke bezoeker geteld: één keer in het weekrapport van de eerste week van januari en één keer in het weekrapport van de tweede week van januari. In de dagrapporten wordt zij uiteindelijk drie keer geteld als unieke bezoeker: één keer in het dagrapport van maandag 1 januari; één keer in het dagrapport van dinsdag 2 januari en één keer in het dagrapport van woensdag 9 januari.

Om het nog iets lastiger te maken: in het dagrapport van dinsdag 2 januari wordt Stella Stapt als één (unieke) bezoeker geteld. Wél zult u op die dag in de bijbehorende grafiek Stella Staps twee keer terugzien als unieke bezoeker. Dit komt doordat deze daggrafiek is gebaseerd op unieke bezoekers per uur: voor de verschillende uren waarop Stella Staps die dag uw website bezocht, wordt zij beschouwd als unieke bezoeker.

Meestal zal het het aantal bezoekers niet gelijk zijn aan het aantal bezoeken. In de door u geselecteerde periode kan één bezoeker immers meerdere bezoeken brengen. In ons voorbeeld doet Stella Staps dit op dinsdag 2 januari. Als u van die dag de rapporten Aantal bezoekers en Aantal bezoeken naast elkaar legt, dan constateert u dat het aantal bezoeken die dag hoger is dan het aantal bezoekers. En dat klopt: die dag heeft Stella Staps (als één unieke bezoeker) twee bezoeken aan uw website gebracht.

Een bezoeker kan worden gedefinieerd als een persoon die één of meerdere pagina's van uw website heeft opgevraagd (bekeken). Nieuwe bezoekers zijn bezoekers die uw website vóór de geselecteerde periode nog nooit hebben bezocht; zij bezoeken uw website voor de allereerste keer. Herbezoekers zijn bezoekers die uw website vóór de geselecteerde periode al eens eerder hebben bezocht.

Gegeven de definitie van unieke bezoeker, herbezoeker en nieuwe bezoeker, kan worden gesteld dat hoe korter de periode is die u selecteert, des te hoger naar verhouding het aantal unieke bezoekers en het percentage herbezoekers is. Bij langere periodes is het aantal unieke bezoekers relatief lager; daarentegen is het gemiddelde aantal bezoeken per bezoeker navenant hoger.

Deze stellingen worden onderbouwd door het voorbeeld. In het maandrapport van januari wordt Stella Staps één keer genoteerd als unieke bezoeker; in totaal heeft zij vier bezoeken aan uw website gebracht. In de weekrapporten wordt zij zowel in week 1 als in week 2 genoteerd als unieke bezoeker; met in week 1 drie bezoeken en week 2 één bezoek. Tot slot wordt zij in de dagrapporten van 1 januari, 2 januari en 9 januari als unieke bezoeker genoteerd; op deze dagen heeft zij respectievelijk één, twee en één bezoeken gebracht. Kortom, zou u voor januari de weektotalen bij elkaar optellen, dan komt u tot een hoger aantal unieke bezoekers (Stella telt voor twee!), dan wanneer u simpelweg het aantal unieke bezoekers van de gehele maand zou vermelden (Stella telt voor één!). (Op het aantal bezoeken is deze keuze echter niet van invloed.)