Documentatie

5. Het beheer van het account > 5.4. Wijzigingen website > Wat moet ik doen als ik mijn website fors uitbreid?

Wat moet ik doen als ik mijn website fors uitbreid?

Op alle nieuwe pagina's kunt u gewoon tellers bijplaatsen. Wel moet u uzelf afvragen of het gebruik van uw website niet wezenlijk zal veranderen. Zijn uw oude statistieken (tot de datum van de verandering) nog wel vergelijkbaar met de statistieken van uw vernieuwde website?

Is dit niet zo, dan kunt u door ons uw gegevens laten 'resetten'. U begint dan met een schone lei; uw week-, maand-, kwartaal- en jaaroverzichten worden dan niet langdurig 'vervuild' door uw oude statistieken.

Per mail kunt u onze helpdesk verzoeken uw gegevens te resetten. .