Documentatie

4. De interpretatie van de rapporten > 4.2. Veelgestelde vragen over de rapporten > Welke gegevens kan ik het beste presenteren bij kwartaal- of jaarrapportages?

Welke gegevens kan ik het beste presenteren bij kwartaal- of jaarrapportages?

Wat doet u? Presenteert u in uw jaarrapport over 2012 het aantal unieke bezoekers van de afzonderlijke maanden of het aantal unieke bezoekers in heel 2012? En in uw rapport over het eerste kwartaal van 2013: geeft u het aantal unieke bezoekers van januari 2013, februari 2013 en maart 2013 weer of het totaal aantal unieke bezoekers van het gehele eerste kwartaal?

De keuze is aan u. Als u het begrip 'unieke bezoeker' goed doorgrondt, begrijpt u dat u de statistieken een klein beetje naar uw hand kunt zetten.

Een voorbeeld. Stel: Valentijn Valks heeft uw website in 2012 een aantal keren bezocht: vier keer op 10 februari 2012; twee keer op 15 februari 2012; één keer op 6 maart 2012; één keer op 3 augustus 2012; één keer op 18 augustus 2012 en twee keer op 29 december 2012. Bij het opvragen van het jaarrapport wordt Valentijn Valks beschouwd als één unieke bezoeker, die uw website in totaal elf keer heeft bezocht. In het rapport Aantal bezoekers (over het jaar 2012) wordt Valentijn Valks één keer meegeteld als unieke bezoeker; in het jaarrapport Aantal bezoeken wordt hij elf keer meegeteld.

In het maandrapport van februari 2012 wordt Valentijn Valks als één unieke bezoeker gezien; in totaal heeft hij deze maand zes bezoeken afgelegd. Ook in de maandrapporten van maart 2012 (met één bezoek), augustus 2012 (met twee bezoeken) en december 2012 (met één bezoek) wordt hij één keer geteld als unieke bezoeker. Hier ziet u een belangrijk verschil: in het jaarrapport van 2012 wordt Valentijn Valks beschouwd als één unieke bezoeker (die elf bezoeken heeft gebracht). Telt u echter de totalen van alle maand-unieke bezoekers bij elkaar op, dan ziet u dat Valentijn Valks in 2012 vier keer is vermeld als maand-unieke bezoeker (in februari, maart, augustus en december van dat jaar).

Kortom, de som van het aantal unieke bezoekers van de maanden januari t/m december is niet gelijk aan het totaal aantal unieke bezoekers van dat hele jaar.

Per kwartaal of week kunnen soortgelijke voorbeelden worden gegeven.

Het aantal unieke bezoekers over 2012 dat u voor collega's of superieuren wilt aanhouden, is - kortom - arbitrair. U kunt dat in alle redelijkheid zelf bepalen. U kunt kiezen voor het totaal unieke bezoekers van 2012; u kunt bij uw jaarrapportage ook gebruikmaken van het aantal unieke bezoekers per maand (en zelfs dag, week of kwartaal).

Naast het aantal unieke bezoekers horen in een goede kwartaal- en jaarrapportage ook andere bezoekgegevens thuis. Het totaal aantal bezoeken, het totaal aantal pageviews en de gemiddelde bezoekduur zeggen bijvoorbeeld veel over de binding van bezoekers met uw site - een belangrijke graadmeter van succes. Zo kan het best zijn, dat het aantal unieke bezoekers in 2012 in vergelijking met 2011 gelijk is gebleven, maar dat uw bezoekers in totaal meer bezoeken hebben afgelegd, meer pagina's van uw site hebben bekeken en gemiddeld langer op uw site hebben vertoefd.

Tot slot behoren in een goede kwartaal- en jaarrapportage ook streefcijfers te worden opgenomen voor de belangrijkste bezoekgegevens van het volgende kwartaal c.q. jaar.