Standaardtarief

Mtrack is uiterst scherp geprijsd. Er is geen ander statististiekenpakket dat voor 140 euro per jaar zoveel mogelijkheden biedt.

Met grote regelmaat vinden er toevoegingen plaats, die de mogelijkheden en het gebruiksgemak van Mtrack verder vergroten.

Abonnement voor € 140,- per jaar

  • onbeperkt aantal tellers
  • alle rapporten
  • details van alle bezoeken voor altijd inzichtelijk
  • ook ontvangst statistieken per e-mail
  • volledige service
  • capaciteit tot 150 duizend pageviews/maand*
* Het standaardtarief geldt tot 150 duizend pageviews per maand. Dit aantal wordt in het algemeen pas bereikt bij meer dan duizend bezoekers per dag. 150 Duizend pageviews komt bijvoorbeeld overeen met 1250 bezoekers per dag die gemiddeld elk vier pagina's bekijken (1250 x 4 x 30 = 150 duizend).